Za kontrolo merilnih instrumentov smo pridobili akreditacijo po standardu SIST ISO/IEC 17020 kot kontrolni organ tipa C Slovenske akreditacije (SA, št. listine K- 116) ter prejeli odločbo o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev tehtnic, uteži, dolžine in merilnikov tlaka. Pri kontroli se poleg kalibracije merilnega instrumenta izvedejo še dodatni funkcionalni testi, ki jih opredeljuje Pravilnik o meroslovnih zahtevah. Kontrola se lahko izvede le za tiste instrumente, za katere je bil skladno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah že opravljen tipski preskus in izdan certifikat o odobritvi tipa. Prvo overitev meril zagotovi proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik. Redne in izredne overitve pa se opravijo v rokih, ki so predpisani za posamezna merila.

 

K-116

http://www.slo-akreditacija.si/acreditation/meritve-si-d-o-o/