Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti obeh strank, kot sledi v nadaljevanju:

 

 

1

Tip kontrolnega organa

Firma MERITVE SI je kalibracijski laboratorij in kontrolni organ tipa C

2

Delovni čas:

Ponedeljek – petek:

07 - 15

 

 

Sobota:

07 - 12

3

Naročanje

Način sprejema strank je enak vrstnemu redu prihajanja. Stranka se lahko naroči tudi vnaprej. Dolžnost stranke je, da se na pregled pripelje ob dogovorjenem času. Vrstni red prednaročila velja tekoči dan.

4

Obseg dela

Kontrolni organ je usposobljen za overjanje uteži,  tehtnic, merilnikov tlaka v pnevmatikah, merilnikov krvnega tlaka in strojev za merjenje dolžine žice in kabla ki so na trgu Republike Slovenije in so tipsko odobreni.

5

Obveznosti stranke

Stranka izpolni zahtevo za overitev merila in je odgovorna za podatke v zahtevi.

6

Naročanje

Na sedežu firme:

Meritve SI d.o.o., Britof 412, 4000 Kranj:

tel: 04/256-66-66

faks: 04/257-57-21

e-pošta:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Garancija kontrolnega organa

Kontrolni organ jamči za rezultate svojega dela ob zaključku pregleda. Ne more pa prevzeti odgovornosti za stanje merila v uporabi.

8

Plačevanje

Kontrolni organ po zaključku pregleda izstavi račun, ki ga stranka plača v roku do 30 dni po izstavitvi.

 

Stanje merila

Stranka poskrbi, da je merilo in okolica priključnih elementov čisto in pregledno. Morebitna priprava merila za pregled se zaračuna posebej.

9

Objava zaupnih podatkov

Kadar zakon ali pooblastilo iz pogodbe od kontrolnega organa zahteva objavo zaupne informacije, kontrolni organ stranko ali osebo – razen, kadar je to z zakonom prepovedano – informira o vsebini nameravane objave.

10

Nepristranskost  delovanja

Najvišje vodstvo se obvezuje, da bo kontrolni organ deloval nepristransko